در ایام نمایشگاه کتاب (4 - 14 اردیبهشت ماه)

هزینه ارسال کتاب به تهران و شهرستان رایگان می باشد.